Od 1 września 2012 r. obowiązują ważne zmiany w ustawie o systemie oświaty

303

W 2012 r. weszły w życie cztery akty prawne nowelizujące ustawę o systemie oświaty: dwie ustawy uchwalono jeszcze w 2011 r., dwie kolejne zostały przyjęte przez Sejm w lipcu 2012 r. Aby ułatwić Państwu poruszanie się po znowelizowanej ustawie, przygotowaliśmy krótki przegląd ważniejszych rozwiązań legislacyjnych. Organizacja systemu oświaty, organizacja pracy szkoły, kształcenie i wychowanie oraz finansowanie oświaty – w tych obszarach wprowadzono najistotniejsze zmiany legislacyjne.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułPrzygotowanie zawodowe młodocianych – nowelizacja przepisów wykonawczych
Następny artykułNowy ramowy program szkolenia kandydatów na egzaminatorów