Strona główna ZUS Zasiłki i świadczenia Od czerwca wzrośnie limit uzasadniający zawieszenie renty socjalnej

Od czerwca wzrośnie limit uzasadniający zawieszenie renty socjalnej

0
Od czerwca wzrośnie limit uzasadniający zawieszenie renty socjalnej

Z początkiem czerwca zmianie ulegnie kwota przychodu, której przekroczenie skutkuje zawieszeniem renty socjalnej.

Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dn. 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. Nr 135, poz. 1268, z późn. zm.) prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych.

W I kwartale 2014 r. wspomniane wynagrodzenie ukształtowało się na poziomie 3895,31 i w związku z tym w okresie od 01.06.2014 r. do 31.08.2014 r. kwota przychodu powodująca zawieszenie renty socjalnej wynosi 2726,80 zł.

B. Opar