Strona główna Aktualności oświatowe Nauczyciele Od marca 2015 r. wzrośnie dodatek za tajne nauczanie

Od marca 2015 r. wzrośnie dodatek za tajne nauczanie

0
Od marca 2015 r. wzrośnie dodatek za tajne nauczanie

Kwota dodatku za tajne nauczanie jest corocznie podwyższana przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Ponieważ tegoroczna waloryzacja jest niska, dodatek wzrośnie symbolicznie, o niecałe 2 zł.

 

Zgodnie z komunikatem MPiPS z dn. 11.02.2015 r., opublikowanym w M.P. z 2015 r. pod poz. 176, tegoroczny wskaźnik waloryzacji wynosi 100,68%. To oznacza, że od 1 marca 2015 r. kwota dodatku za tajne nauczanie wzrośnie do 208,17 zł (do 28 lutego 2015 r. – 206,76 zł). Tyle samo wyniosą dwa inne dodatki do emerytury: pielęgnacyjny i kombatancki.

Dodatek do emerytury z tytułu tajnego nauczania jest przyznawany na wniosek emeryta. Przysługuje nauczycielom, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne nauczanie. Prawo do dodatku mają też nauczyciele, którzy przed dniem 1 września 1939 r. nauczali w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska – jeżeli nie pobierają dotychczas takiego dodatku z innego tytułu.

Małgorzata Tabaszewska

Akt prawny: Komunikat Prezesa ZUS z dn. 16.02.2015 r. w sprawie kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty (M.P. z 2015 r. poz. 213)