Pracodawca jest zobowiązany wypłacić odprawę pośmiertną rodzinie pracownika, gdy jego śmierć nastąpiła: w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby – po rozwiązaniu stosunku pracy.   Odprawa pośmiertna jest jednorazowym, obligatoryjnym świadczeniem wypłacanym przez pracodawcę rodzinie zmarłego pracownika. Odprawa pośmiertna przysługuje także rodzinie zmarłego wykonawcy świadczącego…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułTarcza antykryzysowa od 17 stycznia 2022 r.
Następny artykułUstawa o świadczeniu wyrównawczym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki