Strona główna ZUS Składki na ubezpieczenie Odsetki od składek nieterminowo przekazanych do OFE od 1.01.2015 r.

Odsetki od składek nieterminowo przekazanych do OFE od 1.01.2015 r.

0
Odsetki od składek nieterminowo przekazanych do OFE od 1.01.2015 r.

Zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS z dnia 05.12.2014 r., opublikowanym w M.P. z 2014 r. pod poz. 1164, w okresie od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego wynosi 4,51% w skali roku.

Oznacza to, że w I kwartale 2015 r. stopa odsetek, które płatnik powinien uiścić w razie nieterminowej wpłaty składki, została ustalona na takim samym poziomie jak w poprzednim kwartale.

Jak wskazano w art. 47 ust. 10c i 10e ustawy z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.), odsetki, o których mowa, zostaną naliczone, gdy z winy płatnika ZUS nie będzie miał możliwości przekazania w terminie składek emerytalnych na konto właściwego OFE.

B. Opar