Strona główna ZUS Zasiłki i świadczenia Ogłoszono jednolity tekst ustawy o świadczeniach rodzinnych

Ogłoszono jednolity tekst ustawy o świadczeniach rodzinnych

0
Ogłoszono jednolity tekst ustawy o świadczeniach rodzinnych

W Dzienniku Ustaw pod poz. 114 opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w którym uwzględnione zostały zmiany wynikające z:

  • siedmiu nowelizacji uchwalonych w okresie od listopada 2013 r. do października 2014 r.,
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 8 stycznia 2015 r.

W ust. 2 obwieszczenia wymienione zostały przepisy, które pominięto w jednolitym tekście ustawy – są to głównie regulacje przejściowe oraz dotyczące innych aktów prawnych.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych określa warunki nabywania prawa do tych świadczeń oraz zasady ich ustalania, przyznawania i wypłacania.

W zakres świadczeń, które obejmuje omawiany akt prawny, wchodzą:

  • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
  • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
  • zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a;
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

B. Opar