Strona główna Aktualności oświatowe Dyrektor Osiem nowych wzorów świadectw szkolnych w wersjach dwujęzycznych

Osiem nowych wzorów świadectw szkolnych w wersjach dwujęzycznych

0
Osiem nowych wzorów świadectw szkolnych w wersjach dwujęzycznych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało osiem nowych wzorów świadectw szkolnych w wersjach dwujęzycznych, odpowiadających wzorom świadectw szkolnych wprowadzonych przepisami rozp. MEN dn. 5 marca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych innych i druków szkolnych (Dz.U. z 2013, poz. 384).

Wzory świadectw w wersjach dwujęzycznych – w języku polskim i w języku mniejszości narodowej, który według informacji wynikającej z bazy SIO występuje w szkołach jako język wykładowy, zostały umieszczone na stronie internetowej BIP MEN.

Szkoły, które prowadzą nauczanie w języku mniejszości narodowej jako wykładowym, organizowane według przepisów § 4 pkt 1 lit a i b rozp. MEN z dn. 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. Nr 214 poz. 1579, z późn. zm.) korzystają ze świadectw w wersji dwujęzycznej, zamawiając odpowiednie ich wzory w drukarni.

MEN nie prowadzi zakupów ani dystrybucji świadectw szkolnych w wersjach dwujęzycznych.

Źródło: www.men.gov.pl