Strona główna ZUS Składki na ubezpieczenie Państwo opłaci składki za osoby rezygnujące z pracy zarobkowej w związku z opieką nad dzieckiem

Państwo opłaci składki za osoby rezygnujące z pracy zarobkowej w związku z opieką nad dzieckiem

0
Państwo opłaci składki za osoby rezygnujące z pracy zarobkowej w związku z opieką nad dzieckiem

W dniu 12 lipca 2013 r. Senat przyjął  nowelizację ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, zawierającą propozycje zmiany zasad w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym w okresie przerwy w aktywności zawodowej w związku z wychowywaniem dziecka. Osoby nieubezpieczone, przedsiębiorcy i rolnicy zyskają analogiczne uprawnienia do tych, które obecnie mają pracownicy korzystający z urlopów wychowawczych.

 

Dzięki ustawie, która wpisuje się w cały pakiet rządowych przedsięwzięć z zakresu polityki rodzinnej, szerszej grupie osób rezygnujących z pracy w związku z opieką nad dzieckiem będą opłacane z budżetu państwa składki emerytalne i rentowe. Nowe przepisy obejmą zatrudnionych na umowę zlecenia, prowadzących firmy, a także osoby dotąd nieubezpieczone lub ubezpieczone w KRUS.

Nowelizacja wprowadza różne podstawy wymiaru składek dla osób rezygnujących z pracy zarobkowej w związku z opieką nad dzieckiem:

  • dla osób mających co najmniej 6-miesięczny staż ubezpieczeniowy bezpośrednio przed skorzystaniem z możliwości ubezpieczenia w związku z opieką nad dzieckiem będzie to, co do zasady, kwota stanowiąca 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
  • dla osób bez stażu ubezpieczeniowego, bezrobotnych oraz ze stażem krótszym niż półroczny – 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W przypadku osób, które mają co najmniej półroczny staż ubezpieczeniowy, budżet będzie finansował składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne. Natomiast w przypadku osób dotychczas nieubezpieczonych, bądź tych, których staż ubezpieczeniowy jest krótszy niż sześć miesięcy, budżet będzie finansował tylko składki na ubezpieczenia emerytalne.

Osoby dotąd nieubezpieczone będą mogły wybrać system ubezpieczeń (ZUS lub KRUS) w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem. Jeśli wybiorą KRUS, będą podlegały ubezpieczeniom na zasadach określonych w ustawie z grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 września.

B. Opar