Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Parlament Europejski za zniesieniem roamingu do końca 2015 r.

Parlament Europejski za zniesieniem roamingu do końca 2015 r.

0
Parlament Europejski za zniesieniem roamingu do końca 2015 r.

W dniu 03.04.2014 r. Parlament Europejski przyjął stanowisko do tzw. pakietu telekomunikacyjnego. Ostateczne zniesienie opłat roamingowych za rozmowy, smsy i transfer danych w sprzedaży detalicznej ma nastąpić do końca 2015 r. To ważna wiadomość dla konsumentów w Polsce i całej Europie.

– Przy otwartych granicach w Unii Europejskiej, smsy z opłatami roamingowymi to właściwie jedyna rzecz, która przypomina nam, że jesteśmy już w innym państwie. Zniesienie roamingu i wzmocnienie praw konsumenta to propozycje, które chcemy poprzeć negocjując ten pakiet z państwami członkowskimi – powiedział minister Rafał Trzaskowski odpowiedzialny za negocjacje pakietu telekomunikacyjnego w Radzie Unii Europejskiej.

Już od 1 lipca 2014 r. maksymalna stawka roamingu za 1 minutę rozmowy wychodzącej będzie wynosiła 97 groszy, a za rozmowę przychodzącą – 26 groszy, a za transfer 1MB danych – 1,02 gr. Parlament Europejski proponuje również ustanowienie zasady „fair use”, czyli możliwości ustanawiania przez dostawców usług pakietów wykorzystywania minut/transmisji danych, do wysokości których opłaty roamingowe nie będą pobierane. Po wykorzystaniu limitu pobierane opłaty nie będą mogły być wyższe niż określone przez przepisy już obowiązujące.

– Warto zauważyć, że pewne  ważne z punktu widzenia konsumenta  propozycje pakietu telekomunikacyjnego funkcjonują już w Polsce. Już dziś mamy dostęp do informacji o wykorzystaniu przez nas usług np. transmisji danych i możliwość ustalenia limitów naszej konsumpcji w sieciach mobilnych. Dostawcy mobilnego Internetu już dziś oferują nam pakiety transmisji danych, po przekroczeniu których otrzymamy od dostawcy stosowną informację – podkreślił minister Trzaskowski.

Pozostają wciąż do rozstrzygnięcia kwestie związane z tzw. neutralnością sieci, czyli zasadą, która mówi o zarządzaniu ruchem w sieci, która nie dyskryminuje, ogranicza lub ingeruje w ten ruch niezależnie od nadawcy, odbiorcy, rodzaju, treści, sprzętu, aplikacji czy usługi. Jednoczesne usankcjonowanie w pakiecie telekomunikacyjnym tzw. usług specjalistycznych, pod którymi kryją się usługi o wysokiej jakości (jak np. wideokonferencje czy IPTV) wzbudza wątpliwości, czy takie usługi nie doprowadzą do dyskryminacji innych treści w internecie o ograniczonej przepustowości.

– Co do neutralności sieci oraz efektu, jaki będą miały na nią usługi specjalistyczne, pozostaje wciąż wiele wątpliwości. Debata w Parlamencie Europejskim uświadomiła nam, że kwestia ta wymaga dodatkowych konsultacji społecznych, które jako Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zamierzamy przeprowadzić – zaznaczył minister Trzaskowski.  

Aby nowe przepisy weszły w życie, musi dojść do porozumienia między Parlamentem Europejskim a reprezentującą państwa członkowskie Radą Unii Europejskiej. Stanowisko tej ostatniej, pozwalające na rozpoczęcie negocjacji, zostanie przyjęte prawdopodobnie do końca 2014 r. Polska należy do zwolenników szybkiego przyjęcia pakietu telekomunikacyjnego. 

Źródło: www.maic.gov.pl