Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy PIT za 2013: odliczenie ulgi internetowej

PIT za 2013: odliczenie ulgi internetowej

0

Jeszcze tylko przez kilka dni podatnicy mają czas na złożenie zeznań podatkowych za 2013 rok. W bieżącym roku, podobnie jak w poprzednich latach, istnieje możliwość odliczenia wydatków poniesionych z tytułu użytkowania sieci internetowej. Trzeba jednak pamiętać, że od 1 stycznia 2013 r. prawo do korzystania z ulgi internetowej zostało w istotny sposób ograniczone.

 

Kto może skorzystać z ulgi internetowej?

Korzystanie z ulgi internetowej ograniczono na mocy art. 26 ust. 6h dodanego do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). Zgodnie z nową regulacją począwszy od 1 stycznia 2013 r. prawo do rozliczenia wydatków z tytułu użytkowania sieci internetowej mają wyłącznie podatnicy, którzy w poprzednich latach nie korzystali z tego odliczenia. Przy czym, osoby te będą mogły korzystać z ulgi internetowej tylko w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych.

Powyższe oznacza, że podatnik, który po raz pierwszy odliczył ulgę internetową w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 r., będzie miał prawo do tej ulgi jeszcze tylko w rozliczeniu podatku dochodowego za 2013 r.

Kwota maksymalnego odliczenia pozostaje bez zmian, tj. 760 zł. Podstawą odliczenia może być nie tylko faktura VAT, ale każdy dokument stwierdzający poniesienie wydatku zawierający w szczególności: dane identyfikujące kupującego i sprzedającego, rodzaj usługi oraz kwotę zapłaty.

Jakie wydatki można odliczyć?

W ramach ulgi mieszczą się zarówno wydatki poniesione w związku z użytkownikiem Internetu, np. w kawiarence internetowej, w miejscu zamieszkania poprzez stałe łącze, lub bezprzewodowo za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub telefonie komórkowym.

Ulga internetowa nie przysługuje z tytułu wydatków poniesionych na instalację, rozbudowę, modernizację oraz serwis i obsługę techniczną sieci Internet. Jeżeli dostęp do Internetu jest tylko jedną z usług kupowanych u danego dostawcy, obok np. telewizji kablowej czy telefonu stacjonarnego, z dokumentu wystawionego przez operatora musi wynikać kwota wydatków za użytkowanie Internetu.

B. Opar,
Źródło: www.mf.gov.pl