Płaca minimalna w Polsce i UE

0
Płaca minimalna w Polsce i UE

Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia minimalnego obowiązujące na poziomie krajowym. Pod względem nominalnej wartości płacy minimalnej, wyrażonej w euro, Polska zajmuje 12 pozycję wśród krajów UE – wynika z zestawiania przygotowanego przez Sedlak & Sedlak.

 

Pod względem nominalnej wartości płacy minimalnej, wyrażonej w euro, Polska zajmuje 12 pozycję wśród 21 krajów Unii Europejskiej. Najwyższa stawka wynagrodzenia minimalnego obowiązuje w Luksemburgu – 1 874 EUR. Jest ona blisko 5 razy większa niż w Polsce. Najniższe wynagrodzenie minimalne otrzymują mieszkańcy Rumunii – 158 EUR. Jest to zaledwie 40% płacy minimalnej obowiązującej w Polsce. W Chorwacji, która w 2013 roku została włączona do Unii Europejskiej płaca minimalna jest o 5% niższa niż w Polsce.

 

Tabela 1. Wynagrodzenie minimalne w krajach UE w 2013 roku
 

l.p.

kraj

wynagrodzenie minimalne (EUR)

kraj EU/Polska (%)

1

Luksemburg

1 874

477%

2

Belgia

1 502

382%

3

Holandia

1 469

374%

4

Irlandia

1 462

372%

5

Francja

1 430

364%

6

Wielka Brytania

1 264

322%

7

Słowenia

784

200%

8

Hiszpania

753

192%

9

Malta

697

178%

10

Grecja

684

174%

11

Portugalia

566

144%

12

Polska

393

100%

13

Chorwacja

372

95%

14

Słowacja

338

86%

15

Węgry

335

85%

16

Estonia

320

81%

17

Czechy

312

79%

18

Litwa

290

74%

19

Łotwa

287

73%

20

Bułgaria

159

40%

21

Rumunia

158

40%

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Eurostat

 

Uwzględniając dynamikę płacy minimalnej oraz wskaźnik inflacji w okresie 5-letnim, Polska zajmuje drugie miejsce. Od 2008 roku realna wartość wynagrodzenia minimalnego w kraju wzrosła o 22,2%. W zestawieniu na pierwszym miejscu znalazła się Słowenia ze wzrostem wynoszącym 31,4%. W okresie pięciu ostatnich lat w Grecji wartość wynagrodzenia minimalnego spadła o 29%.

Wykres 1. Dynamika wynagrodzenia minimalnego w krajach UE
w okresie 5-letnim (2008/2013) pomniejszona o wskaźnik inflacji*

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Eurostat
* ze względu na brak danych w zestawieniu nie uwzględniono Chorwacji,
* dynamika liczona w oparciu o wartości wynagrodzenia minimalnego wyrażone w walutach narodowych

W 2013 roku w 14 z 21 uwzględnionych w rankingu państw wynagrodzenie minimalne zmalało. Największa zmiana dotknęła Grecję, gdzie realna wartość płacy minimalnej zmniejszyła się o 23%.

Polska należy do grupy 7 krajów, w których wartość wynagrodzenia minimalnego wzrosła. Po uwzględnieniu wskaźnika inflacji wartość płacy minimalnej wzrosła o 3%.

Największy wzrost wartości realnej wynagrodzenia minimalnego zanotowano na Litwie. Realna wartość płacy minimalnej wzrosła tam o 21,8%. Należy jednak podkreślić, że w latach 2008-2012 wynagrodzenie minimalne na Liwie nie zmieniało się.

Wykres 2. Dynamika wynagrodzenia minimalnego w krajach UE
w latach 2012/2013 pomniejszona o inflację*

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Eurostat
* dynamika liczona w oparciu o wartości wynagrodzenia minimalnego
wyrażone w walutach narodowych

Adam Wrona
Sedlak & Sedlak