Strona główna Podatki CIT Podatek CIT od spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych

Podatek CIT od spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych

0
Podatek CIT od spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych

Spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne będą płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Do tej pory ich dochody nie podlegały opodatkowaniu, opodatkowany był jedynie dochód ich wspólników.