Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Podatnicy, którzy złożą PIT do 20 stycznia, nie zapłacą zaliczki za grudzień 2014 r.

Podatnicy, którzy złożą PIT do 20 stycznia, nie zapłacą zaliczki za grudzień 2014 r.

0
Podatnicy, którzy złożą PIT do 20 stycznia, nie zapłacą zaliczki za grudzień 2014 r.

Rozliczenie z PIT za poprzedni rok do 20 stycznia i terminowa zapłata podatku wynikającego ze złożonego zeznania umożliwia podatnikom niewpłacanie zaliczki za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego.

 

Podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z najmu lub dzierżawy oraz z działów specjalnych produkcji rolnej zobowiązani są wpłacać zaliczki miesięczne w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a gdy dokonują wpłat zaliczek kwartalnych – w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego wpłacana jest w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik nie ma obowiązku wpłacenia zaliczki za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego, jeżeli złoży zeznanie w terminie do 20. stycznia następnego roku podatkowego i w tym terminie dokona zapłaty podatku wynikającego z tego zeznania.

B. Opar,
Źródło: www.mf.gov.pl