Podstawowe zadania w zakresie organizacji odpowiednich warunków pracy i nauki

Szczegółowe aspekty organizowania pracy i nauki w jednostkach oświatowych uregulowano w rozp. MENiS z dn. 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).

424

W treści rozporządzenia zawarto przepisy bezpieczeństwa i higieny obowiązujące zarówno w publicznych, jak i niepublicznych szkołach i placówkach, z uwzględnieniem: warunków prowadzenia zajęć w warsztatach, laboratoriach oraz pracowniach szkolnych, jak również na stanowiskach praktycznej nauki zawodu, zasad prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz reguł postępowania w czasie zawodów sportowych, a także wycieczek turystycznych, trybu postępowania w…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułKształtowanie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – nowy jednolity tekst ustawy
Następny artykułRozp. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich