Strona główna Informator gospodarczy Aktualności gospodarcze Polska musi zwrócić do unijnej kasy 5,84 mln euro

Polska musi zwrócić do unijnej kasy 5,84 mln euro

0
Polska musi zwrócić do unijnej kasy 5,84 mln euro

W ramach tzw. procedury rozliczenia rachunków KE wystąpiła do państw członkowskich o zwrot nienależnie wypłaconych kwot. Piętnaście krajów będzie musiało zwrócić w sumie 57 mln euro. Polska odda do unijnej kasy 5,84 mln euro, które otrzymała na Wspólną Politykę Rolną. Rząd w Warszawie nie przestrzegał bowiem procedur związanych z oceną projektów w sektorze rozwoju obszarów wiejskich.

 

Zwrot funduszy na WPR

Ponieważ niektóre z tych kwot zostały już odzyskane od państw członkowskich, faktyczne skutki finansowe decyzji podjętej przez KE wyniosą około 52 mln euro. Pieniądze te powrócą do budżetu Unii z powodu nieprzestrzegania przepisów UE przez państwa członkowskie lub zastosowania przez nie nieodpowiednich procedur kontroli wydatków na rolnictwo. „To państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), natomiast zadaniem Komisji jest czuwanie nad prawidłowym wykorzystaniem środków przez państwa członkowskie” – czytamy w komunikacie KE.

Główne korekty finansowe

Na mocy podjętej właśnie decyzji KE środki finansowe zostaną odzyskane od 15 państw członkowskich. Są to: Belgia, Republika Czeska, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy i Zjednoczone Królestwo. W ramach odzyskiwanych sum o łącznej wysokości 57 mln euro najbardziej znacząca korekta indywidualna za niedociągnięcia dotyczące przydziału uprawnień do płatności dotyczy Francji i wynosi 20,04 mln euro. Polska powinna zwrócić 5,84 mln euro ze względu na brak kryteriów kwalifikacji w ramach oceny projektów, w sektorze rozwoju obszarów wiejskich.

Źródło: http://ec.europa.eu/