Strona główna Informator gospodarczy Prawo pracy i ubezpieczenia Ponad 40 proc. przedsiębiorców zamierza skorzystać z przepisów o elastycznym czasie pracy

Ponad 40 proc. przedsiębiorców zamierza skorzystać z przepisów o elastycznym czasie pracy

0
Ponad 40 proc. przedsiębiorców zamierza skorzystać z przepisów o elastycznym czasie pracy

Aż 40,6 proc. przedsiębiorców ma zamiar skorzystać z przepisów ustawy z 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz.U. nr 896), która weszła w życie 23 sierpnia br. − wynika z opublikowanej przez NBP cokwartalnej informacji o stanie koniunktury i jej prognozach.

NBP ankietował menedżerów 1316 przedsiębiorstw niefinansowych. Spośród licznych pytań jedno dotyczyło wykorzystania możliwości uelastycznienia czasu pracy, jaką daje tegoroczna zmiana Kodeksu pracy. Obecnie lub w najbliższej przyszłości z nowych regulacji ma zamiar skorzystać 40,6% badanych firm: 31,8% przedsiębiorstw zamierza wydłużyć rozliczeniowy czas pracy a 30,1% firm wprowadzi ruchomy czas pracy dla swoich pracowników. Blisko połowa przedsiębiorstw planuje zastosować obydwie możliwości (20,3% badanej próby).

Wyniki ankiety dotyczącej wykorzystania możliwości uelastycznienia czasu pracy przedstawia poniższy wykres:

 

Możliwości uelastycznienia czasu pracy najczęściej wykorzystywać będą jednostki górnicze (wydłużony czas rozliczeniowy − 50%, ruchomy czas pracy − 33%) oraz budowlane (42% i 33%). Również przetwórstwo przemysłowe wykorzysta je w relatywnie wysokim stopniu (39% i 31%; w największym stopniu produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych − 50% i 38%). Nieco rzadziej ze zmiany ustawy skorzysta sektor usług (25% i 30%), zarówno handel (26% i 28%), jak i transport (19% i 30%) oraz pozostałe usługi (26% i 32%).

Częściej zamierzają wprowadzać elastyczny czas pracy przedsiębiorstwa prywatne (32% i 30%) niż publiczne (25% i 27%). Rzadziej wykorzystają te możliwości firmy z sektora MSP (31% i 26%) niż duże (34% i 39%). W większym stopniu stosować będą wydłużony czas rozliczeniowy lub ruchomy czas pracy przedsiębiorstwa eksportujące (36% i 32%) niż firmy bez eksportu (28% i 28%).

Najczęściej z omawianych narzędzi korzystać będą jednostki będące w złej kondycji, ale oczekujące poprawy swojej sytuacji (49% i 37%).

Źródło: www.nbp.pl, oprac.: B. Opar