Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Porozumienie ws. zwalczania przestępczości gospodarczej

Porozumienie ws. zwalczania przestępczości gospodarczej

0
Porozumienie ws. zwalczania przestępczości gospodarczej

Ministrowie finansów oraz spraw wewnętrznych: Mateusz Szczurek i Bartłomiej Sienkiewicz wraz z prokuratorem generalnym Andrzejem Seremetem podpisali 30 stycznia 2014 r. porozumienie o ściślejszym współdziałaniu w walce z przestępcami podatkowymi.

 

Porozumienie o współpracy w zakresie wypracowania systemowych rozwiązań w odniesieniu do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej zmierza do wzmocnienia współpracy służb i organów państwa odpowiadających za zwalczanie przestępczości podatkowej (tzw. białych kołnierzyków), także transgranicznej. Ten rodzaj działalności przestępczej powoduje poważne konsekwencje: uszczuplając podatki i generując dług publiczny szkodzi finansom państwa i zwiększa obciążenia podatkowe uczciwych przedsiębiorców i wszystkich obywateli. – Przestępczość gospodarcza powoduje nierówności w funkcjonowaniu gospodarki. Współpraca służb jest kluczowa – powiedział minister Mateusz Szczurek.

Dzięki porozumieniu służby skarbowe, policja, sądy i prokuratura zwiększą koordynację swoich działań, w tym dotyczących taktyki i standardów zapobiegania i zwalczania różnych obszarów przestępczości gospodarczej. Poprawi się również integracja kierunków zmian w prawie. Zmiany mają prowadzić m.in. do bardziej skutecznego ewidencjonowania i zarządzania zabezpieczonym mieniem pochodzącym z przestępstw gospodarczych. Porozumienie przewiduje również np. wspólne specjalistyczne szkolenia dla funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego i policjantów pionu kryminalnego. Szczegółowymi rozwiązaniami zajmą się wspólne grupy robocze.

Źródło: www.mf.gov.pl