Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Powstał raport w sprawie opublikowania ustawy o tzw. „rajach podatkowych”

Powstał raport w sprawie opublikowania ustawy o tzw. „rajach podatkowych”

0
Powstał raport w sprawie opublikowania ustawy o tzw. „rajach podatkowych”

Premier Ewa Kopacz zapoznała się z raportem dotyczącym kontroli w Ministerstwie Finansów i Rządowym Centrum Legislacji, który powstał w związku z opóźnieniem publikacji ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328).

Sporządzenie raportu na temat ustawy przewidującej m.in. opodatkowanie dochodów osiąganych za pośrednictwem tzw. zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC) szefowa rządu zleciła tydzień temu Departamentowi Kontroli i Nadzoru Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Raport został już skierowany do Ministerstwa Finansów i Rządowego Centrum Legislacji. Teraz obie instytucje mają 3 dni na ustosunkowanie się do jego ustaleń.

Przypomnijmy, cyt. ustawa została podpisana przez Prezydenta w dniu 17 września 2014 r., natomiast w Dzienniku Ustaw ukazała się 3 października. Opóźnienie RCL spowodowało, że wejście w życie niektórych regulacji zostało oddalone w czasie – w ustawie zapisano bowiem, że zaczną one obowiązywać pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia (zakładano, że będzie to 1 stycznia 2015 r.). Rząd w błyskawicznym tempie podjął działania legislacyjne zmierzające do korekty terminu vacatio legis i wprowadzenia w życie ustawy w całości już od 1 stycznia 2015 r.

B. Opar
Źródło: www.kprm.gov.pl