Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Powstanie Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego

Powstanie Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego

0
Powstanie Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego

Rząd zdecydował o powołaniu przy ministrze finansów Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Ma ona przygotować nowy projekt ustawy, który zastąpi obecną ustawę Ordynacja podatkowa. Powstanie Komisji ma związek z exposé premier Ewy Kopacz, w którym zobowiązała ona ministra finansów do przedstawienia rządowi na początku 2015 r. założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej.

Przygotowanie nowej regulacji umożliwi przebudowę i uproszczenie prawa podatkowego. Akt prawny, który będzie fundamentem dla całego systemu podatkowego, powinien powstać w wyniku współpracy oraz uzgodnienia stanowisk zainteresowanych środowisk, a przede wszystkim reprezentantów świata nauki, sądownictwa, przedsiębiorców i resortu finansów.

Celem nowych regulacji podatkowych ma być przede wszystkim zagwarantowanie odpowiednich praw podatnikom i zwiększenie ich poczucia bezpieczeństwa. Przepisy podatkowe mają być jasne, precyzyjne i przyjazne uczciwym podatnikom, a jednocześnie powinny zapewniać efektywny pobór należnych podatków.

W Komisji będą zasiadać wybitni przedstawiciele nauki oraz osoby wyróżniające się wiedzą praktyczną z zakresu ogólnego prawa podatkowego i procedur podatkowych – powołani przez panią premier. Przewodniczący Komisji będzie mógł powoływać z jej członków zespoły problemowe do wykonania określonego zadania, a także  zapraszać do udziału w posiedzeniach ekspertów spoza Komisji oraz organizować wysłuchania publiczne przedstawicieli środowisk związanych ze stosowaniem ogólnego prawa podatkowego.

Komisja będzie się składać z 16 osób. Jej zadaniem będzie opracowanie nie później niż w ciągu 4 miesięcy kierunkowych założeń kompleksowej regulacji ustawowej dotyczącej ogólnego prawa podatkowego. A następnie opracowanie projektu ustawy oraz projektów podstawowych aktów wykonawczych. Komisja zakończy pracę w dniu ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: www.kprm.gov.pl