Praca w święto w nadgodzinach

0
Praca w święto w nadgodzinach

Czy za pracę w święta dostanę dzień wolny, czy dodatkowe pieniądze? Co jeśli w święto będę pracował w nadgodzinach?

Praca w niedziele i święta może być wykonywana tylko w sytuacjach określonych w art. 15110 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim praca w niedziele i święta jest dopuszczalna m.in.:

  • w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
  • w ruchu ciągłym, przy pracy zmianowej, przy niezbędnych remontach,
  • w transporcie i komunikacji,
  • w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych,
  • przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,
  • w rolnictwie i hodowli,
  • przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności (np. w gastronomii lub zakładach świadczących usługi dla ludności),
  • w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

Jak wynika z art. 15111 § 1 k.p. pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy. W razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w ciągu okresu rozliczeniowego pracownikowi przysługuje prawo do dodatku do wynagrodzenia w wysokości 100% za każdą godzinę pracy w święto.

Praca w święto jest rekompensowana na tej samej zasadzie jak praca w niedzielę. Różnicą  jest udzielenie czasu wolnego, które powinno nastąpić do końca okresu rozliczeniowego (art. 15111 § 1 pkt 2 k.p.). Z kolei jeśli pracownik wykonuje pracę powyżej 8 godzin w niedzielę, pracuje w godzinach nadliczbowych. Zatem godziny nadliczbowe w niedzielę należy zrekompensować dodatkiem do wynagrodzenia.

gr.