Pracownik nie podpisał protokołu powypadkowego

510

Pracownik uległ wypadkowi przy pracy. Komisja sporządziła protokół, który wysłano pracownikowi, aby zapoznał się z jego treścią i podpisał. Pracownik jednak odesłał niepodpisany protokół załączając swoje uwagi. Po dokonaniu niektórych korekt w protokole, odesłano go ponownie wraz z pismem do podpisania, jednak i tym razem pracownik nie podpisał protokołu. Odesłał go pracodawcy z jego kolejnymi uwagami. Proszę o informację co w takiej sytuacji pracodawca powinien zrobić: czy w związku z niepodpisaniem przez pracownika protokołu, zakończyć postępowanie wypadkowe i wypłacić chorobowe w wysokości 80% podstawy, czy też ponownie odesłać protokół do podpisania. Nadmieniam, że wypadek został przez komisję zakwalifikowany jako wypadek przy pracy.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułNowe rozporządzenie w sprawie szkolenia ekspertów ds. awansu zawodowego
Następny artykułŚwiadczenia z ZFŚS dla wszystkich dzieci pracownika