Strona główna Porady ekspertów Prawo do dodatkowego płatnego urlopu dla osoby niepełnosprawnej

Prawo do dodatkowego płatnego urlopu dla osoby niepełnosprawnej

0
Prawo do dodatkowego płatnego urlopu dla osoby niepełnosprawnej

Czy pracownik niepełnosprawny w stopniu lekkim ma prawo do dodatkowego płatnego urlopu na regulację procesora mowy implantu ślimakowego oraz na udział w zajęciach rehabilitacyjnych i w jakim wymiarze?

 

Nie. Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) „osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.” Z powyższego widać, iż ustawa pomija w tym względzie osoby zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Paweł Nowak

specjalista prawa pracy