Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Prawo do trzynastki w kontekście korzystania z urlopu rodzicielskiego

Prawo do trzynastki w kontekście korzystania z urlopu rodzicielskiego

0

Korzystanie przez pracownika z urlopu rodzicielskiego nie wpłynie ujemnie na możliwość nabycia prawa do wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki). Wynika to ze zmiany, jakiej dokonano w ustawie z dn. 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm.) za pośrednictwem nowelizacji k.p. z dn. 28.05.2013 r. (Dz.U. poz. 675), która weszła w życie z dniem 17.06.2013 r.

Podstawą zmiany w ustawie z dn. 12.12.1997 r. jest art. 9 nowelizacji k.p. z dn. 28.05.2013 r., na mocy którego w art. 2 ust. 3 pierwszej z wymienionych ustaw dodany został pkt 6a. Wskutek tej modyfikacji przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do trzynastki nie jest wymagane m.in. w przypadku korzystania z urlopu rodzicielskiego.
Identyczny mechanizm obowiązywał już wcześniej w odniesieniu do m.in. urlopu wychowawczego i urlopu dla poratowania zdrowia (art. 2 ust. 3 pkt 6 lit. a i b ustawy z dn. 12.12.1997 r.).

Maciej Ofierski