Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Prawo spółdzielcze – nowy jednolity tekst ustawy

Prawo spółdzielcze – nowy jednolity tekst ustawy

0
Prawo spółdzielcze – nowy jednolity tekst ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 04.12.2013 r. pod pozycją 1443 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 24.10.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo spółdzielcze, w załączniku do którego został zawarty urzędowo ujednolicony tekst ustawy z dn. 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848).

W nowym tekście jednolitym ustawy – Prawo spółdzielcze uwzględniono zmiany wynikające z:

  • 10 ustaw zmieniających uchwalonych w okresie od kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 99 poz. 1001) do lipca 2012 r. (Dz.U. poz. 951),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 21.10.2013 r.

Przepisy nieujęte w jednolitym tekście wspomnianej ustawy zamieszczono w ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dn. 24.10.2013 r.

Ustawa – Prawo spółdzielcze reguluje m.in.:

  • tryb zakładania i rejestrowania spółdzielni,
  • prawa i obowiązki członków spółdzielni,
  • funkcjonowanie rady nadzorczej oraz zarządu spółdzielni,
  • zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez spółdzielnię,
  • postępowanie w zakresie łączenia się spółdzielni oraz podziału spółdzielni i jej likwidacji,
  • zasady funkcjonowania spółdzielni produkcji rolnej, spółdzielni kółek rolniczych i spółdzielni pracy.

 M.O.