Strona główna Informator gospodarczy Aktualności gospodarcze Prawo upadłościowe – nowe aktualne przepisy

Prawo upadłościowe – nowe aktualne przepisy

0

W Dzienniku Ustaw z dnia 20 lipca 2022 r. pod pozycją 1520 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 09.06.2022 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1228).

 

W jednolitym tekście wymienionej powyżej ustawy uwzględniono zmiany wynikające z:

  1. 9 nowelizacji uchwalonych w okresie od grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 55, z późn. zm.) do kwietnia 2022 r. (Dz.U. poz. 872),
  2. przepisów ogłoszonych przed dniem 7 czerwca 2022 r.

Przepisy techniczne, dotyczące odrębnych aktów prawnych oraz określające terminy wejścia w życie ustaw zmieniających, pominięte w jednolitym tekście omawianej ustawy, wyszczególniono w ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 9 czerwca 2022 r.

Ustawa – Prawo upadłościowe reguluje:

  • zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami,
  • zasady dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej,
  • skutki ogłoszenia upadłości,
  • zasady umarzania zobowiązań upadłego będącego osobą fizyczną.

 

Postępowanie uregulowane ustawą:

  1. należy prowadzić tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą – dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane,
  2. wobec osób fizycznych należy prowadzić również tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym,
  3. może być wszczęte tylko na wniosek złożony przez podmioty określone w cyt. ustawie.

zxc