Strona główna ZUS Emerytury i renty Prezydent podpisał ustawę podwyższającą emerytury dla represjonowanych w czasach PRL

Prezydent podpisał ustawę podwyższającą emerytury dla represjonowanych w czasach PRL

0
Prezydent podpisał ustawę podwyższającą emerytury dla represjonowanych w czasach PRL

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wprowadzającą zmiany w zakresie przepisów dotyczących tzw. okresów składkowych i nieskładkowych.

Nowelizacja wprowadza do ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) nową kategorię okresów składkowych: „niewykonywania pracy po dniu 31 grudnia 1956 r. a przed dniem 4 czerwca 1989 r., na skutek stosowania represji politycznych”.

Nowe przepisy mają stanowić zadośćuczynienie krzywdom doznanym przez ofiary represji politycznych PRL, do których należało zwalnianie z pracy działaczy opozycyjnych i stosowanie szykan polegających na odmowie zatrudnienia.

Dotychczas okresy pozostawania bez pracy przez opozycjonistów były uznawane za tzw. okresy nieskładkowe. Dodatkowo przy obliczaniu stażu ubezpieczeniowego pod uwagę brano maksymalnie 5 lat bez pracy. Ustawa wprowadza, dla określonego kręgu podmiotów, nową kategorię okresów składkowych, nie przewidując ustawowego ograniczenia wysokości ich zaliczania do stażu ubezpieczeniowego. W uregulowaniu dotyczącym okresów nieskładkowych znosi kategorię określoną jako „niewykonywanie pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych, nie więcej jednak niż 5 lat”.

Uznawanie okresów pozostawania bez pracy za tzw. okresy składkowe wpłynie na wysokość emerytur opozycjonistów. Proponowana zmiana zmierza w kierunku przyjętego w ustawie i funkcjonującego od 1999 r. uregulowania dowartościowującego niektóre okresy niepozostawania w zatrudnieniu, rozszerzając kategorię okresów składkowych bez opłaconej składki.

B. Opar
Źródło: www.rcl.gov.pl