Strona główna Informator gospodarczy Aktualności gospodarcze Produkcja przemysłowa w lipcu 2013 r. – komentarz MG do danych GUS

Produkcja przemysłowa w lipcu 2013 r. – komentarz MG do danych GUS

0
Produkcja przemysłowa w lipcu 2013 r. – komentarz MG do danych GUS

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w lipcu 2013 r. była o 6,3 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku i o 1,5 proc. wyższa niż w czerwcu 2013 r. Eksperci MG oczekiwali nieznacznie niższego, bo 5 proc. wzrostu produkcji.

 

Po uwzględnieniu czynników sezonowych produkcja była wyższa o 2,8 proc. Na podstawie tych danych można stwierdzić trwałe ożywienie w sektorze przemysłowym. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy, produkcja przemysłowa była wyższa niż przed rokiem o 0,5 proc.

Analitycy MG oczekują, że w sierpniu 2013 r. dynamika produkcji przemysłowej zbliży się do 3 proc. W całym zaś trzecim kwartale wyniesie około 5 proc.  

W porównaniu z lipcem 2012 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 27 spośród 34 sektorów gospodarki. Największy wzrost, o prawie 22 proc., odnotowano w branżach wytwarzających głównie na eksport, m.in. sprzętu transportowego czy mebli.

W ubiegłym miesiącu spadały ceny produkcji przemysłowej, jednak względem lipca 2012 r. było to jedynie 0,8 proc., o prawie 2 proc. spadły zaś ceny produkcji budowlano-montażowej.

 www.mg.gov.pl