Strona główna Informator gospodarczy Aktualności gospodarcze Produkcja sprzedana przemysłu w kwietniu 2014 r.

Produkcja sprzedana przemysłu w kwietniu 2014 r.

0
Produkcja sprzedana przemysłu w kwietniu 2014 r.

Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu w kwietniu 2014 r. była o 5,4 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2013 r. Podany wynik przewyższył oczekiwania ekonomistów, którzy zakładali wzrost na poziomie 5,1%.

 

W porównaniu z kwietniem 2013 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 27 spośród 34 działów przemysłu. Znaczący wzrost odnotowano w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej o 21,8 proc., wyrobów pozostałych surowców niemetalicznych, o 15,3 proc., a także mebli (o 14,9 proc.). Najsilniej spadła zaś sprzedaż w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego, o 20,5 proc.

W tempie dwucyfrowym rośnie wciąż produkcja budowlano-montażowa, która w kwietniu br. była wyższa o 12,2 proc. niż przed rokiem oraz o 3,2 proc. wyższa niż w marcu.

Produkcja przemysłowa wzrosła w pierwszych czterech miesiącach 2014 r. o 4,7 proc., zgodnie z oczekiwaniami MG. W zbliżonym tempie powinna rosnąć w całym drugim kwartale 2014 r. W tym samym okresie wzrost o 10,5 proc. odnotowało również budownictwo, gdzie dwucyfrowa dynamika sprzedaży powinna utrzymać się także w maju.  

Analitycy ministerstwa gospodarki prognozują, że w maju 2014 r., w porównaniu z majem 2013 r., wzrost produkcji przemysłowej powinien być zbliżony do 6 proc.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu były niższe niż przed rokiem o 0,7 proc. (wobec spadku o 1,3 proc. w marcu). W porównaniu z marcem 2014 r. spadły o 0,1 proc.

Źródło: www.mg.gov.pl