Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Promocja i rozwój kształcenia zawodowego

Promocja i rozwój kształcenia zawodowego

0
Promocja i rozwój kształcenia zawodowego

W dniu 10 grudnia Uczestnicy Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych przyjęli Deklarację współpracy w sprawie rozwoju kształcenia zawodowego. Podsumowano także prace nad nowelizacją ustawy o ochronie miejsc pracy.

Obrady Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych odbyły się 10 grudnia br. i skupiły się wokół systemu kształcenia zawodowego w Polsce, w tym wsparcia rozwoju kształcenia ponadpodstawowego dostosowanego do oczekiwań rynku pracy oraz promocji kształcenia zawodowego.

Posiedzenie poprowadził Przewodniczący TK – Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. W spotkaniu udział wzięła Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji narodowej oraz wiceministrowie z resortów: gospodarki, nauki i szkolnictwa wyższego, finansów, infrastruktury i rozwoju, administracji i cyfryzacji.

Uczestnicy zwrócili uwagę na potrzebę wypromowania modelu kształcenia zawodowego w Polsce i zwiększenia jego roli oraz atrakcyjności poprzez zrównoważony i nowoczesny rozwój. Kształcenie zawodowe powinno być skoordynowane z potrzebami poszczególnych sektorów gospodarki. Konieczna jest współpraca z pracodawcami już na etapie opiniowania kierunków rozwoju szkolnictwa zawodowego, a następnie samego procesu kształcenia.

Podczas spotkania przyjęto Deklarację współpracy w sprawie rozwoju kształcenia zawodowego. Uczestnicy będą pracować nad jednolitym modelem kształcenia zawodowego, sposobem jego finansowania oraz promocją.

Dyskutowano także na temat aktualnego etapu prac nad nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.
– Zmiany w ustawie są konieczne ze względu na pogorszenie koniunktury gospodarczej na krajowym i zagranicznych rynkach. Musimy wspierać zatrudnienie poprzez dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami w firmach, gdzie pogorszyły się warunki prowadzenia ich działalności w związku z czasowym ograniczeniem wwozu produktów na terytoria innych krajów – powiedział Jacek Męcina, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Termin wprowadzanej regulacji przewidziany jest na 1 lutego 2015 r.

źródło: MPiPS