Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2013 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2013 r.

0
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2013 r.

Główny Urząd Statystyczny podał informację o przeciętnym wynagrodzeniu w trzecim kwartale bieżącego roku. Podana wysokość służy do celów określonych w ustawie z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.).

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 13.11.2013 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kw. 2013 roku wyniosło 3651,72 .

Oznacza to, że średnia pensja jest o 39,21 zł wyższa niż w poprzednim kwartale, czyli wzrosła o około 1,09%. W stosunku rocznym, czyli w odniesieniu do analogicznego kwartału roku 2012 przeciętne wynagrodzenie wzrosło natomiast o 141,50 zł, czyli 4,03%.

W związku z powyższym od 1 grudnia br. zmianie ulegają następujące stawki:

  • limit podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe,
  • kwoty graniczne przy zawieszaniu i zmniejszaniu emerytur i rent,
  • limit przychodu, którego przekroczenie skutkuje zawieszeniem renty socjalnej,
  • minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych.

B. Opar