Strona główna Aktualności prawa pracy Gospodarka i finanse Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2014 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2014 r.

0
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kwartale 2014 r.

Główny Urząd Statystyczny podał informację o przeciętnym wynagrodzeniu w trzecim kwartale 2014 roku. Przeciętna pensja wzrosła w stosunku do poprzedniego kwartału o 1,1%. Z kolei w ujęciu rocznym wzrosła o 3,5%.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia z dnia  12.11.2014 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w III kw. 2014 roku wyniosło 3781,14 zł. Podana kwota służy do celów określonych w ustawie z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.). 

W odniesieniu do poprzedniego kwartału średnia pensja była wyższa o 41,17 zł, czyli wzrosła o około 1,1%. Z kolei w stosunku do analogicznego kwartału roku 2013 przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 129,42 zł, czyli 3,5%.

W związku z powyższym od 1 grudnia br. zmianie ulegają następujące stawki:

  • kwoty graniczne przy zawieszaniu i zmniejszaniu emerytur i rent,
  • limit przychodu, którego przekroczenie skutkuje zawieszeniem renty socjalnej,
  • minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych.

B. Opar