Strona główna Aktualności prawa pracy Gospodarka i finanse Przeciętne wynagrodzenie w województwach w I kwartale 2013 r.

Przeciętne wynagrodzenie w województwach w I kwartale 2013 r.

0
Przeciętne wynagrodzenie w województwach w I kwartale 2013 r.

Główny Urząd Statystyczny podał informację o wysokości wynagrodzenia w poszczególnych województwach w pierwszym kwartale 2013 r.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dn. 29.05.2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 524) przeciętne wynagrodzenie w województwach bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, z uwzględnieniem sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych, bez Poczty Polskiej S.A. i Telekomunikacji Polskiej S.A. w I kwartale br. kształtowało się następująco:

Województwo

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)

dolnośląskie

3701,84

kujawsko-pomorskie

3255,64

lubelskie

3409,40

lubuskie

3224,58

łódzkie

3458,27

małopolskie

3568,57

mazowieckie

4782,83

opolskie

3400,06

podkarpackie

3218,95

podlaskie

3327,41

pomorskie

3806,16

śląskie

3905,73

świętokrzyskie

3277,14

warmińsko-mazurskie

3184,72

wielkopolskie

3493,07

zachodniopomorskie

3453,45

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, na pierwszym miejscu pod względem wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uplasowało się woj. mazowieckie (4782,83 zł). Wynagrodzenie w tym rejonie jest o 877,10 zł wyższe niż w woj. śląskim, które zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji oraz aż o 1598,11 zł wyższe niż w woj. warmińsko-mazurskim, któremu z pensją na poziomie 3184,72 zł przypadło ostatnie miejsce. Przeciętna płaca poniżej 3,3 tys. zł zanotowana została jeszcze w czterech województwach: podkarpackim (3218,95 zł), lubuskim (3224,58 zł) i kujawsko-pomorskim (3255,64 zł). W pozostałych województwach przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat z zysku w I kwartale br. ukształtowało się na poziomie między 3,3 a 3,9 tys. zł.

B. Opar