Strona główna Aktualności prawa pracy Gospodarka i finanse Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2014

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2014

0
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2014

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w lipcu 2014 r.

 

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu br. wzrosło w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,1 pkt proc. i wynosiło 5531,1 tys., podczas gdy w czerwcu zatrudnionych było 5526,1 tys. osób. W porównaniu do lipca 2013 roku zanotowano wzrost zatrudnienia o 0,8 pkt proc.
Jeśli chodzi o przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w lipcu 2014 r., to wzrosło ono o 0,6 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i wyniosło 3964,91 zł czyli blisko 19 zł wiecej niż w czerwcu, kiedy to przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wynosiło 3943,01 zł (podczas, gdy w maju wynagrodzenie to wynosiło 3878,31 zł). W ujęciu rocznym zanotowano wzrost wynagrodzeń na poziomie 4%.
Podobny wzrost na poziomie 0,5 pkt proc. zanotowano w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku. Wynagrodzenie to wyniosło czerwcu 3940,33 pkt proc. a w lipcu kwota ta wyniosła 3960,12 zł. Jest to zatem kwota o 3,5 pkt proc. wyższa niż a analogicznym okresie roku ubiegłego oraz o 4% wyższa w ujęciu rocznym.
Należy zaznaczyć, że powyższe dane dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

G.Rompel; źródło: GUS