Strona główna Aktualności prawa pracy Gospodarka i finanse Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2021 r.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2021 r.

0
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2021 r.

GUS opublikował dane dotyczące płacy i zatrudnienia w ubiegłym miesiącu.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2021 r. było wyższe niż w poprzednim miesiącu i wyniosło 6338,5 tys. osób. W porównaniu do maja 2020 roku zanotowano wzrost zatrudnienia o 2,7 pkt proc.

Jeśli chodzi o przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w kwietniu 2021, to zanotowano spadek wynagrodzeń o 2,9 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Wynagrodzenie brutto w kwietniu wyniosło 5805,72 zł, podczas gdy w maju 2021 r. wynosiło 5637,34 zł. W porównaniu do maja 2020 roku zanotowano jednak wzrost wynagrodzeń o 10,1 pkt proc.

Podobny wzrost na poziomie 10,1 pkt proc. w ujęciu rocznym zanotowano w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku. Wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło w maju 2021 r. 5636,68 zł, zaś w kwietniu wyniosło 5805,15 zł. Zatem kwota wynagrodzenia bez wypłat z zysku spadła w porównaniu z ubiegłym miesiącem o 2,9 pkt proc.

Należy zaznaczyć, że powyższe dane dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

gr/GUS