Strona główna Informator gospodarczy Wokół firmy Przedsiębiorcy nie będą musieli metkować każdej sztuki towaru

Przedsiębiorcy nie będą musieli metkować każdej sztuki towaru

0

Podczas ostatniego posiedzenia senat bez poprawek przyjął ustawę z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. Nowe przepisy przewidują, że przedsiębiorcy nie będą musieli metkować każdej sztuki towaru, który mają w swojej ofercie, wystarczy, że ceny będą odpowiednio uwidocznione.

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wielu towarów już dzisiaj nie trzeba oznaczać ceną. Dotyczy to np. towarów o małych gabarytach, żywych zwierząt, roślin czy też niektórych towarów kosztujących mniej niż 5 zł. Ponadto duże podmioty handlowe (hipermarkety i supermarkety) w praktyce nie stosują obowiązkowego naklejania ceny na produkcie, gdyż dysponują systemami umożliwiającymi stosowanie na ich oznaczanie kodów kreskowych. Natomiast czynność ta jest realizowana przez handlowców niedysponujących takimi systemami, czyli przez mikroprzedsiębiorców. To właśnie dla nich metkowanie jest szczególnie uciążliwe.

Nowe przepisy przewidują odstąpienie od określenia wykazu oraz cen poszczególnych towarów. Rozwiązania dotyczące ewentualnego reglamentowania rynku oraz ustalania cen na towary i usługi, szczególnie te, które mają podstawowe znaczenia dla konsumentów, będą znajdować się w ustawach dotyczących stanów nadzwyczajnych, czyli: ustawie o stanie klęski żywiołowej, o stanie wyjątkowym oraz w ustawie o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach podległości konstytucyjnym organom RP.

W myśl nowych przepisów ceny mają być widoczne i nie budzić wątpliwości. Chodzi o to, że cena towaru, co do zasady, powinna być tak uwidoczniona, aby kupujący nie miał żadnej wątpliwości co do jej wysokości i prawdziwości, czyli aby nie musiał zadawać sprzedawcy dodatkowych pytań. Ustawa wprowadza zasadę, zgodnie z którą w przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę, konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej.

Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług podnosi maksymalną wysokość kar pieniężnych dla przedsiębiorców za niewykonanie obowiązków informacyjnych dotyczących cen. Za naruszenie obowiązków określonych w ustawie przedsiębiorca będzie mógł dostać karę w wysokości do 20 tys. zł, a jeżeli w ciągu roku trzykrotnie naruszy przepisy, narazi się na karę do 40 tys. zł.

Ministerstwo Finansów wyliczyło, że rocznie w przypadku małych i średnich firm oszczędności wyniosą ok. 150 mln zł, a pozostałe przedsiębiorstwa zaoszczędzą ok. 350 mln zł. 

Źródło: www.senat.gov.pl