Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Przepisy płacowe dla pracowników jednostek budżetowych działających w ochronie zdrowia – jednolity tekst

Przepisy płacowe dla pracowników jednostek budżetowych działających w ochronie zdrowia – jednolity tekst

0
Przepisy płacowe dla pracowników jednostek budżetowych działających w ochronie zdrowia – jednolity tekst

W Dzienniku Ustaw z dnia 03.07.2014 r. pod pozycją 889 opublikowano obwieszczenie MPiPS z dn. 21.03.2014 r., w załączniku do którego zawarty został jednolity tekst rozp. MPiPS z dn. 30.04.2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz.U. Nr 82, poz. 496).

W jednolitym tekście rozp. MPiPS z dn. 30.04.2008 r. uwzględniono zmiany wprowadzone za pośrednictwem następujących aktów nowelizujących:

  • rozp. MPiPS z dn. 17.03.2009 r. (Dz.U. Nr 51, poz. 411),
  • rozp. MPiPS z dn. 10.06.2011 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 774),
  • rozp. MPiPS z dn. 27.05.2013 r. (Dz.U. poz. 649).

W ust. 2 obwieszczenia MPiPS z dn. 21.03.2014 r. zamieszczono przepisy pominięte w jednolitym tekście rozp. MPiPS z dn. 30.04.2008 r. Dotyczy to regulacji przejściowych oraz obejmujących informację o terminie wejścia w życie poszczególnych nowelizacji, które ujęto w wymienionych powyżej rozporządzeniach zmieniających.
Rozp. MPiPS z dn. 30.04.2008 r. stosuje się do pracowników zatrudnionych w:

  • państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia utworzonych przez ministra właściwego ds. zdrowia,
  • wojewódzkich centrach zdrowia publicznego.

Maciej Ofierski