Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Przepisy płacowe dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach resortu sprawiedliwości – jednolity tekst

Przepisy płacowe dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach resortu sprawiedliwości – jednolity tekst

0
Przepisy płacowe dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach resortu sprawiedliwości – jednolity tekst

W Dzienniku Ustaw z dnia 04.08.2014 r. pod pozycją 1030 ogłoszono obwieszczenie MPiPS z dn. 21.03.2014 r., w załączniku do którego zawarty został jednolity tekst rozp. MPiPS z dn. 22.04.2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa (Dz.U. Nr 73, poz. 434).

 

W jednolitym tekście rozp. MPiPS z dn. 22.04.2008 r. uwzględniono zmiany wprowadzone następującymi aktami zmieniającymi:

  • rozp. MPiPS z dn. 17.03.2009 r. (Dz.U. Nr 51, poz. 408),
  • rozp. MPiPS z dn. 24.02.2011 r. (Dz.U. Nr 48, poz. 249),
  • rozp. MPiPS z dn. 02.12.2011 r. (Dz.U. Nr 268, poz. 1586),
  • rozp. MPiPS z dn. 21.05.2013 r. (Dz.U. poz. 634).

W ust. 2 obwieszczenia MPiPS z dn. 21.03.2014 r. zawarto przepisy pominięte w jednolitym tekście omawianego aktu wykonawczego (są to regulacje przejściowe oraz dotyczące terminów wejścia w życie poszczególnych zmian).

Przepisy rozp. MPiPS z dn. 22.04.2008 r. stosuje się m.in. do:

  • niektórych pracowników obsługi zatrudnionych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, okręgowych inspektoratach SW, Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej, ośrodkach szkolenia SW, aresztach śledczych, zakładach karnych,
  • pracowników zatrudnionych w Instytucie Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości.

Maciej Ofierski