Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Przepisy w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane przez PFRON – jednolity tekst rozporządzenia

Przepisy w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane przez PFRON – jednolity tekst rozporządzenia

0

W Dzienniku Ustaw z dnia 08.10.2013 r. pod pozycją 1190 opublikowano obwieszczenie MPiPS z dn. 31.05.2013 r., w załączniku do którego zawarty został jednolity tekst rozp. MPiPS z dn. 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 96, poz. 861).

Jednolity tekst rozp. MPiPS z dn. 25.06.2002 r. obejmuje zmiany wprowadzone za pośrednictwem 4 rozp. zmieniających, które wydano w okresie od maja 2003 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 930) do maja 2012 r. (Dz.U. poz. 600).
W jednolitym tekście omawianego rozp. pominięto natomiast przepisy wyszczególnione w ust. 2 obwieszczenia MPiPS z dn. 31.05.2013 r.; dotyczy to przepisów przejściowych oraz wskazujących terminy wejścia w życie rozporządzeń nowelizujących.
Rozp. MPiPS z dn. 25.06.2002 r. określa m.in. rodzaje zadań powiatu, o których mowa w art. 35a ust. 1 ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), które mogą być sfinansowane ze środków PFRON. Chodzi w tym przypadku m.in. o zadania polegające na podejmowaniu działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności, dofinansowaniu działalności socjalnej na rzecz osób niepełnosprawnych oraz kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. Rozp. wskazuje ponadto wymagania, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o dofinansowanie tych zadań oraz tryb postępowania i zasady finansowania zadań ze środków PFRON.

Maciej Ofierski