Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników

386

Ogólne zasady dotyczące przygotowania zawodowego młodocianych pracowników Młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego (art. 191 § 2 k.p.). Szczegółowe zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego określono w przepisach rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278, z późn. zm.). Warto zwrócić uwagę, że wymieniony powyżej…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułProgramy nauczania i podręczniki szkolne
Następny artykułEgzamin zawodowy 2013 – nowe zasady dostosowania do potrzeb uczniów