Przyznanie środków na działalność w ramach spółdzielni socjalnej – jednolite rozporządzenie

389

 W Dzienniku Ustaw z dnia 12.05.2015 r. pod pozycją 639 opublikowano obwieszczenie MPiPS z dn. 20.04.2015 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst rozp. MPiPS z dn. 23.04.2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz.U. poz. 456).

W jednolitym tekście wymienionego powyżej aktu wykonawczego uwzględniono zmiany wynikające z rozp. nowelizującego wydanego przez MPiPS dnia 24.06.2014 r. (Dz.U. poz. 845). Jednolity tekst rozp. MPiPS z dn. 23.04.2012 r. nie obejmuje § 2 i § 3 rozp. zmieniającego, które zawierają przepisy przejściowe oraz wskazujące termin wejścia w życie noweli (30.06.2014 r.).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułPosłowie przeciwko przywróceniu Karty Nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Następny artykułNiemieckie świadczenia emerytalno-rentowe dla byłych pracowników getta mieszkających w Polsce