Strona główna Informator gospodarczy Aktualności gospodarcze Raport MFW: obecne ożywienie gospodarcze powinno utrzymać się w 2014 r.

Raport MFW: obecne ożywienie gospodarcze powinno utrzymać się w 2014 r.

0
Raport MFW: obecne ożywienie gospodarcze powinno utrzymać się w 2014 r.

Jak wynika z raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), przygotowanego w ramach dorocznego przeglądu naszego kraju, wzrost gospodarczy w Polsce zaczyna się umacniać i według prognoz PKB w latach 2014−2015 wyniesie odpowiednio 3,1 i 3,4 proc.

Konieczne zmiany na rynku pracy

W końcowym oświadczeniu eksperci Funduszu stwierdzili, że po cyklicznym spowolnieniu w latach 2012−2013 wzrost gospodarczy w Polsce zaczyna się umacniać. MFW podwyższył prognozy wzrostu PKB na lata 2014−2015 do odpowiednio 3,1 proc. i 3,4 proc. Inflacja pozostaje na niskim poziomie. Wraz z ożywieniem należy oczekiwać kontynuacji umiarkowanej konsolidacji fiskalnej w celu zapoczątkowania spadkowego trendu długu publicznego. W tym kontekście MFW oczekuje również wspierającej roli polityki monetarnej. Według Funduszu obecne ożywienie gospodarcze powinno utrzymać się w 2014 r. przy silniejszym popycie krajowym i spadającym bezrobociu. Eksperci MFW wskazują na reformy rynku pracy oraz otoczenia biznesu jako na główne działania wspierające potencjalny wzrost polskiej gospodarki.

Instrumenty stabilizacyjne zadziałały w Polsce odpowiednio i spodziewamy się obecnie dalszej konsolidacji fiskalnej – powiedziała szefowa misji MFW w Polsce Julie Kozack. – W średnioterminowej perspektywie Polska musi dążyć do dalszego wzrostu gospodarczego. Będzie to jednak wymagało zmian strukturalnych, między innymi na rynku pracy – podsumowała.

Sytuacja na Wschodzie zagrożeniem dla wzrostu gospodarczego

Możliwe zawirowania na światowych rynkach finansowych oraz eskalacja konfliktu między Rosją i Ukrainą stanowią główne zagrożenia dla wzrostu gospodarczego. Elastyczna Linia Kredytowa (przyznana Polsce przez MFW w styczniu 2013 r. na dwa lata w kwocie 33,8 mld USD) wzmacnia stabilność, co przy silnych fundamentach polskiej gospodarki powinno uchronić nasz kraj przed tymi zagrożeniami.

Zmiany w systemie emerytalnym korzystne dla gospodarki

MFW ocenia, ze proces konsolidacji fiskalnej przebiega prawidłowo. Deficyt sektora rządowego i samorządowego (general government deficit) spadnie w 2014 r. do poziomu 3,3 proc. PKB z 4,3 proc. w 2013 r. Fundusz dostrzega pozytywne skutki przeprowadzonych ostatnio zmian w systemie emerytalnym, które znalazły wyraz w poprawie wskaźników fiskalnych. Jednocześnie MFW podkreśla potrzebę dalszej reformy systemu zabezpieczenia społecznego. Dotyczy to ewentualnych zmian w mechanizmie indeksacji, w systemie emerytur dla uprzywilejowanych grup zawodowych oraz w obszarze rent inwalidzkich. Zmiany w systemie emerytalnym uzupełnione dodatkową konsolidacją fiskalną umożliwią osiągnięcie średniookresowych celów fiskalnych w postaci strukturalnego deficytu na poziomie 1 proc. PKB w 2016 r. oraz długu publicznego na poziomie 43 proc. PKB w 2019 r.

MFW wzywa do uporządkowanej likwidacji banków

Fundusz podkreśla dobrą kondycję i odporność polskiego sektora finansowego na wstrząsy. System bankowy cechuje się właściwą kapitalizacją, płynnością i rentownością. Dotychczasowy skuteczny nadzór finansowy powinien szczególnie skupić się na kontrolowaniu sytuacji w zakresie kredytów zagrożonych. MFW wzywa do rychłego wdrożenia przepisów dotyczących nadzoru makroostrożnościowego oraz uporządkowanej likwidacji banków.

Misja MFW przebywała w Polsce w dniach 6−15 maja 2014 r. w ramach statutowego, dorocznego przeglądu Polski (tzw. przegląd w ramach art. IV Statutu MFW), zapoznając się z aktualną sytuacją gospodarczą Polski oraz planami w zakresie polityki gospodarczej, fiskalnej i monetarnej.

Źródło: www.mf.gov.pl