Strona główna Serwis pracodawcy Aktualności prawa pracy Refundacja pracodawcom wynagrodzeń wypłacanych młodocianym – przedłużenie okresu udzielania

Refundacja pracodawcom wynagrodzeń wypłacanych młodocianym – przedłużenie okresu udzielania

0
Refundacja pracodawcom wynagrodzeń wypłacanych młodocianym – przedłużenie okresu udzielania

Pracodawcy ubiegający się o pomoc ze środków FP, polegającą na refundowaniu wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek od tych wynagrodzeń, mogą wystąpić o tę formę dofinansowania także w 2014 roku, minister pracy przedłużył bowiem okres udzielania wspomnianej pomocy.

Odpowiednie regulacje zawarto w rozp. MPiPS z dn. 19.12.2013 r. (Dz.U. poz. 1671), które stanowi nowelę do rozp. MPiPS z dn. 26.04.2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. Nr 77, poz. 518, z późn. zm.).
W ramach noweli nowe brzmienie nadano § 11 rozp. podstawowego, który stanowi obecnie, że pomoc (czyli refundacja, o której mowa w cyt. rozp. – przyp. redakcji) jest udzielana do dnia 30.06.2014 r. Dotychczasowe zapisy przewidywały natomiast, iż końcowym terminem, do którego pomoc miała być udzielana jest 31.12.2013 r.

Rozp. zmieniające z dn. 19.12.2013 r. weszło w życie z dniem 31.12.2013 r.

Maciej Ofierski