Strona główna Aktualności oświatowe Samorząd Resort pracy dofinansuje remonty placówek wsparcia dziennego

Resort pracy dofinansuje remonty placówek wsparcia dziennego

0
Resort pracy dofinansuje remonty placówek wsparcia dziennego

Minister Pracy i Polityki Społecznej 27 czerwca 2013 r. ogłosił Resortowy Program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku. Na Program przeznaczona zostanie kwota do 8 mln zł.

 

Celem programu jest wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego w realizacji zadania polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego (świetlic, ognisk wychowawczych, klubów młodzieżowych) o zasięgu gminnym i ponadgminnym. 

W ramach programu dofinansowaniu podlegać będą adaptacje, remonty i prace wykończeniowe, będące wydatkami bieżącymi, związanymi z poprawą warunków opieki wychowania w już funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego oraz doposażenie placówek wsparcia dziennego, w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych.

Źródło: www.mpips.gov.pl