Strona główna ZUS Zasiłki i świadczenia Resort pracy przygotował przepisy, które ukrócą wymuszanie wysokich zasiłków chorobowych

Resort pracy przygotował przepisy, które ukrócą wymuszanie wysokich zasiłków chorobowych

0
Resort pracy przygotował przepisy, które ukrócą wymuszanie wysokich zasiłków chorobowych

Zmienią się zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Nowe przepisy opracowane przez MPiPS mają wyeliminować nadużycia związane z pobieraniem wysokich zasiłków. Chodzi o sytuacje, gdy po krótkim, jedno-, dwumiesięcznym okresie opłacania składek na wysokim poziomie następuje długi okres pobierania zasiłku w wysokości adekwatnej do zadeklarowanej podstawy wymiaru.

 

Zmianie ulegną zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłku w przypadku krótszego niż 12 miesięcy okresu ubezpieczenia chorobowego dla osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz innych grup zawodowych, dla których podstawą wymiaru składek jest kwota deklarowana.

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o oświadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw zaproponowano uśrednienie podstawy wymiaru składki, a w konsekwencji podstawy wymiaru zasiłku w przypadku krótkiego okresu ubezpieczenia chorobowego i zadeklarowanego przychodu przekraczającego najniższą podstawę wymiaru składki. Zaproponowano także, aby przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku dla ubezpieczonych z zadeklarowaną kwotą i podlegających ubezpieczeniu chorobowemu przez okres krótszy niż 12 miesięcy pod uwagę brany był okres ubezpieczenia z poprzedniego tytułu, ale tylko wówczas, gdy ubezpieczenie chorobowe rozpoczęło się po przerwie nieprzekraczającej 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu.

W projekcie określono również sposób ustalania podstawy wymiaru zasiłku dla ubezpieczonych, którzy zachorują przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia, a okres ubezpieczenia zaczął się po przerwie krótszej niż 30 dni od ubezpieczenia z innego tytułu.

Planuje się, że zmiany wejdą w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia ustawy.

Źródło: www.kprm.gov.pl