Strona główna ZUS Zasiłki i świadczenia Rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie zostaną pozbawione świadczeń rodzinnych

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie zostaną pozbawione świadczeń rodzinnych

0
Rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie zostaną pozbawione świadczeń rodzinnych

Resort pracy opracował projekt „Złotówka za złotówkę”, zgodnie z którym przekroczenie kryterium dochodowego, określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.), spowoduje obniżenie wysokości otrzymywanych zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami zamiast ich całkowitego wycofania.

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w sytuacji przekroczenia progu dochodowego wynoszącego 574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem, następuje utrata prawa do świadczeń rodzinnych.

Projektowane rozwiązanie pozwoli na to, aby rodzina otrzymująca zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, w przypadku uzyskania przez jej członków dochodu powodującego przekroczenie kwoty uprawniającej do świadczeń rodzinnych, nie utraciła prawa do tych świadczeń i mogła je nadal otrzymywać. Świadczenia będą wówczas wypłacane w wysokości różnicy pomiędzy przysługującą kwotą świadczeń, tzw. „łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami” a wysokością dochodu rodziny lub osoby uczącej się otrzymywanego ponad kryterium dochodowe, czyli w wysokości pomniejszonej o kwotę, o jaką dochód rodziny w rodzinie przekroczył aktualnie obowiązującą kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego pomnożoną przez liczbę osób w danej rodzinie.

Dzięki nowemu rozwiązaniu łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących danej rodzinie będzie stopniowo obniżana o 1 zł wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny.

„Złotówka za złotówkę” dotyczy świadczeń rodzinnych i dodatków do nich – becikowego, samotnej opieki nad dzieckiem, urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenie i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki dziecka poza miejscem zamieszkania.

Obecnie trwają konsultacje społeczne projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Nowe rozwiązanie ma zostać wprowadzone od 1 stycznia 2016 r. Jego koszt szacowany jest na 426 mln zł.

Źródło: www.mpips.gov.pl, oprac. B. Opar