Strona główna Rozporządzenia Ubezpieczenia i opieka społeczna - rozporządzenia Rozp. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem

Rozp. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem

0

Dz.U. 2014.146

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2014 r. poz. 146

Na podstawie art. 39 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa wzór oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem, który jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2014 r.