Rozp. w sprawie zasad i warunków zatrudniania w szkołach i placówkach publicznych nauczycieli nie będących obywatelami polskimi

421

Dz.U. 1992.85.432 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 października 1992 r. w sprawie zasad i warunków zatrudniania w szkołach i placówkach publicznych nauczycieli nie będących obywatelami polskimi Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1992 r. Nr 85, poz. 432 Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 26, poz. 113…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułRozp. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się rady pedagogicznej ze względu na specyficzną organizację pracy szkoły lub placówki
Następny artykułDyrektor szkoły wybierze urlop także w ciągu roku szkolnego