Strona główna Aktualności oświatowe Uczniowie RPD: dzieci niepełnosprawne są wykluczane przez organizatorów wypoczynku

RPD: dzieci niepełnosprawne są wykluczane przez organizatorów wypoczynku

0
RPD: dzieci niepełnosprawne są wykluczane przez organizatorów wypoczynku

Organizatorzy wypoczynku nie chcą przyjmować dzieci z dysfunkcjami, tłumaczą się brakiem odpowiedniej kadry – pisze Marek Michalak w opinii na temat projektu nowelizacji u.s.o.

 

Rzecznik Praw Dziecka, powołując się na zgłoszenia napływające do jego biura, twierdzi, że coraz więcej dzieci niepełnosprawnych jest pozbawianych możliwości spędzenia wakacji czy ferii wspólnie z pełnosprawnymi rówieśnikami. „Organizatorzy odmowę udziału dziecka w wypoczynku tłumaczą brakiem kadry przygotowanej do pracy z dzieckiem z dysfunkcjami” – zauważa Michalak. Dlatego jego zdaniem karty kwalifikacyjne uczestników wypoczynku powinny trafiać do organizatora odpowiednio wcześniej, tak by nie mógł się on tłumaczyć brakiem czasu na zapewnienie odpowiedniej opieki. RPD proponuje, by termin składania kart określić w ustawie o systemie oświaty.

W MEN trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty, której celem jest przeniesienie najważniejszych uregulowań dotyczących organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z rozporządzeń na poziom ustawy. RPD proponuje także, by w u.s.o. określić sankcje za niezgłoszenie wypoczynku do właściwego kuratora oświaty (obecnie organizatorowi nie grożą za to żadne konsekwencje). „Wypoczynek taki nie jest kontrolowany ani przez kuratora oświaty, ani przez właściwe służby przeciwpożarowe i sanitarne. Może to powodować zagrożenie bezpieczeństwa przebywających tam dzieci” – pisze Michalak.

Rzecznik proponuje też, żeby kurator oświaty właściwy dla miejsca organizacji wypoczynku, który wyda decyzję o zamknięciu placówki, przekazywał kuratorowi właściwemu dla siedziby (miejsca zamieszkania) organizatora nie tylko informację o tym fakcie, ale także wykaz stwierdzonych nieprawidłowości. „Powyższe dane powinny służyć ew. weryfikacji wypoczynku zgłaszanego w kolejnych latach przez tego organizatora już na etapie jego rejestracji” – uważa rzecznik.

Małgorzata Tabaszewska