Strona główna Aktualności prawa pracy Gospodarka i finanse RPP kolejny raz utrzymała stopy procentowe

RPP kolejny raz utrzymała stopy procentowe

0
RPP kolejny raz utrzymała stopy procentowe

W dniu 07.05.2014 r. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe NBP pozostaną na niezmienionym poziomie, w związku z czym również odsetki od zaległości składkowych i podatkowych nie zmienią się.

 

To już kolejny miesiąc, kiedy RPP zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie.
W związku z tym stopy procentowe będą nadal wynosić:

  • stopa referencyjna 2,50% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 4,00% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 1,00% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 2,75% w skali rocznej.

Oznacza to, że na tym samym poziomie zostaną:

  • odsetki od zaległości podatkowych,
  • obniżone odsetki od zaległości podatkowych,
  • stawka opłaty prolongacyjnej.

Roczna stopa odsetek od zaległości podatkowych wynosi 10,5%. Z kolei obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 7,88% kwoty zaległości w stosunku rocznym. Opłata prolongacyjna, która stosownie do art. 57 § 2 Ordynacji podatkowej wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę – to obecnie 5,25% w skali rocznej.

G. Rompel