Rynek nieruchomości w 2012 r.

0
Rynek nieruchomości w 2012 r.

Z opublikowanego w dniu 10 września br. „Raportu o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r.” wynika, że rynek mieszkaniowy zmierza w kierunku równowagi. Instytut Ekonomiczny NBP, który przygotował raport, podał, że ubiegły rok był raczej korzystny dla nabywców mieszkań − mogli oni wybierać spośród wielu gotowych mieszkań z nieco niższą ceną niż w 2011 r.

 

W ubiegłym roku deweloperzy stopniowo wyprzedawali gotowe mieszkania, a jednocześnie rozpoczynali nowe inwestycje, lepiej dostosowane do zmienionych potrzeb nabywców. Natomiast sektor bankowy nie udzielał ryzykownych kredytów w walutach obcych oraz rozważniej przyznawał kredyty złotowe – piszą analitycy NBP.

W 2012 r. obserwowano niewielkie spadki cen mieszkań na rynkach pierwotnych oraz wtórnych wszystkich 16 miast będących stolicami województw.

Z danych zawartych w raporcie wynika, że roczna zmiana stanu należności od gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych była najniższa od 2005 r., a wypłaty brutto kredytów nieznacznie spadły w porównaniu do 2011 r. Od początku 2012 r. notowane są coraz większe spadki kredytów mieszkaniowych w walutach obcych.

Analitycy NBP zwracają uwagę, że polityka mieszkaniowa w 2012 r. nadal koncentrowała się wokół wspierania mieszkań własnościowych. Tymczasem polski rynek mieszkaniowy nie ma rozwiniętego prywatnego sektora najmu lokali. Szacuje się go na mniej niż 10 proc. zasobów mieszkaniowych. Rynek mieszkaniowy wymaga całościowej regulacji, jednak często jest poddawany nieodpowiedniej i procyklicznej interwencji.

Wskaźniki sytuacji mieszkaniowej w 16 miastach wojewódzkich (liczba mieszkań na 1000 ludności, przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę i przeciętna liczba osób w mieszkaniu) uległy nieznacznej poprawie w 2012 r., m.in. na skutek nowego budownictwa i pogorszenia się czynników demograficznych.

Źródło: www.nbp.pl